TỪ VỰNG IELTS- CỨU CÁNH CHỦ ĐỀ HISTORY

 “History” có thể là một cơn ác mộng với các bạn học  IELTS. Nhưng MES tin rằng với bài viết này của MES thì chủ đề này sẽ không làm khó các bạn nữa đâu.

I, Từ vựng chủ đề History 

Origin (n)

Cội nguồn
Victorious past (n) Quá khứ hào hùng
Ancestors (n) Tổ tiên
Historical highlight (n) Sự kiện lịch sử nổi bật
Colonization (n) Sự thuộc địa hóa
Foreign invaders (n) Giặc ngoại xâm
Independence (n) Độc lập
Period of history (n) Giai đoạn lịch sử
Well-armed (adj) Trang bị vũ khí tối tân
Defeat (n) Đánh bại
Pay tribute to (Sb) (v) Tưởng nhớ
Sacrifice  (v) Hy sinh
Domination (n) Sự đô hộ

Historical figures (n)

               Nhân vật lịch sử
Heroine (n) Nữ anh hùng
Prominent leader (n) Lãnh tụ kiệt xuất
Resistance  (n) Kháng chiến
Foreign invaders (n) Giặc ngoại xâm
Sovereignty (n) Chủ quyền
Misery (n) Nỗi khổ
Ups and downs (n) Thăng trầm
Decisiveness (n) Kiên định
Patriotism (n) Lòng yêu nước
Policy (n) Chính sách
Eliminate invaders (v) Đánh đuổi giặc ngoại xâm
Memorial (n) Đài tưởng niệm
Honor (v) Tôn vinh
Valuable tradition (n) Truyền thống quý báu
Preserve  (v) Lưu giữ

II, Những Collocations ấn tượng 

1. An indispensable part of school’s curriculum: 1 phần không thể thiếu trong chương trình học
Ex: Studying the history of their hometown is for sure a indispensable part of school’s curriculum during students’ early education.

2. Have thorough insight into: hiểu biết cặn kẽ về cái gì
Ex: I believe having thorough insight into what happened in the past

3. Develop one’s patriotism: nuôi dưỡng lòng yêu nước
Ex: History helps you feel connected with the past and develop your patriotism

4. Defend their land against outside intruders: bảo vệ lãnh thổ khỏi quân xâm lược
Ex: Children are taught about how their ancestors defend their land against outside intruders

5. Reclaim one’s sovereignty: đòi lại chủ quyền
Ex: They will have the opportunity to vote on whether or not we reclaim our sovereignty

6.Take pride in their origin: tự hào về nguồn cội của họ
Ex: Those young children would take pride in their origin and treasure the life they have today

7. Traditional values and identity: Những giá trị truyền thống và bản sắc riêng
Ex: Students need to understand their hometown’s traditional values and identity

8. Share equal importance as: có tầm quan trọng như..
Ex: Learning about world history shares equal importance as local one

9. Well-rounded perspective of life: cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống
Ex: Acquiring knowledge about the world’s past events equips students with a more well-rounded perspective of life

10. Enhance their understanding about: nâng cao sự hiểu biết về
Ex: Lessons about the World War or Feminism protest against women’s abuse and discrimination would help learners enhance their understanding about various aspects of the world.

11. Historical backgrounds: bối cảnh lịch sử
Ex: Being taught about the other countries’ historical backgrounds would benefit young learners in their future career.

12. Possess a golden selling point: ghi điểm với nhà tuyển dụng
Ex: Students who accumulate knowledge of this particular field at an early age would possess a golden selling point to work for foreign enterprises.

13. Brings no relevant values to the present or future: không mang lại lợi ích liên quan tới hiện tại hoặc tương lai
Ex: History is something that brings no relevant values to the present or future

14. No guarantee of the accuracy of information obtained: không có gì bảo đảm về sự chính xác của thông tin
Ex: Each historical events is interpreted differently based on different facts and perspectives, so there is no guarantee of the accuracy of information obtained

15. Depict the mistakes made in the past: tái hiện lại những sai lầm trong quá khứ
Ex: History depicts the mistakes made in the past, hence helping people to avoid similar ones in the future

16. Cause tremendous damage to: gây ra những tổn hại to lớn
Ex: If, in many cases, historical documents were falsified, it would cause tremendous damage to people’s culture and religion.

Đây là chủ đề có vẻ sẽ không hề “dễ nuốt” với đa số các bạn đúng không? Đừng lo nhé, nếu chăm chỉ, chắc chắn sẽ thông thạo ngay thôi. 

=============================
?MES – Đối tác chính thức của British Council & IDP – Địa điểm đào tạo Tiếng Anh trẻ em uy tín tại Hải Phòng.
? Fanpage: MES- Megamind English School
⛪ CS1: Tầng 8 Tòa nhà LP, 98-100 Tô Hiệu, Lê Chân, HP (? Hotline: 0931.59.69.90)
⛪ CS2: 47/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP (? Hotline: 0931.56.58.58)