Top Five Paraphrasing Techniques – Top 5 phương pháp diễn giải hàng đầu trong Writing Test(kèm theo video)

Khi nói đến Writing Task 1 và 2, diễn giải là một kỹ năng cần thiết cho mỗi bài giới thiệu của bản thân.

Bạn có lo lắng về cách diễn giải? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết các kỹ thuật diễn giải hàng đầu và biến việc diễn giải thành một phần thiết yếu trong thói quen học tập của bạn nhé.

  1. Sử dụng Từ đồng nghĩa

Kỹ thuật phổ biến nhất và có thể quan trọng nhất là tìm từ đồng nghĩa cho các từ khóa trong câu hỏi. Đối với kỹ thuật này, thì hãy lưu ý các danh từ và động từ quan trọng trong câu hỏi, và xem từ đồng nghĩa nào có thể thích hợp để thay thế chúng.

Example: The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry. (Sơ đồ dưới đây cho thấy quy trình sản xuất gạch cho ngành xây dựng.)

Paraphrased Example: The diagram illustrates the way bricks are made for the building industry. (Sơ đồ minh họa cách gạch được làm cho ngành công nghiệp xây dựng.)

2. Sử dụng một mẫu từ khác

Một cách khác để diễn giải là thay đổi hình thức của các từ được sử dụng trong câu hỏi. Sẽ rất hữu ích nếu bạn nhận thức được cách thức hoạt động của các nhóm từ trong tiếng Anh để làm như vậy. Một cách phổ biến để làm điều này là thay đổi danh từ thành động từ, động từ thành danh từ, tính từ thành danh từ.

Example: The line graph below shows the consumption of four kinds of meat in a European country from 1979 to 2004. (Biểu đồ đường dưới đây cho thấy mức tiêu thụ bốn loại thịt ở một quốc gia Châu Âu từ năm 1979 đến năm 2004.

Paraphrased Example: The line graph below shows how one European country consumed four kinds of meat from 1979 to 2004. (Biểu đồ đường bên dưới cho thấy một quốc gia Châu Âu đã tiêu thụ bốn loại thịt từ năm 1979 đến năm 2004)

3. Thay đổi từ Chủ động sang Bị động

Thông thường, chúng ta có thể thay đổi các cấu trúc ngữ pháp trong câu hỏi một cách đơn giản. Thay đổi giọng chủ động thành bị động là một cách tuyệt vời để giúp diễn đạt câu hỏi.

Example: The real estate developers invested over $40 million USD into the development of a new senior living community. (Các nhà phát triển bất động sản đã đầu tư hơn $40 triệu USD vào việc phát triển một cộng đồng sống cao cấp mới.)

Paraphrased Example: $40 million USD was invested in the development of a new senior living community.($40 triệu USD đã được đầu tư vào sự phát triển của một cộng đồng sống cao cấp mới.)

4. Thay đổi thứ tự từ

Đối với tất cả những điều này nói về từ đồng nghĩa, thay đổi dạng từ hoặc thay đổi cấu trúc ngữ pháp, đôi khi bạn chỉ cần thay đổi vị trí của các từ trong một câu là đủ dễ dàng.

Example: The line graph below shows the consumption of four kinds of meat in a European country from 1979 to 2004.( Biểu đồ đường dưới đây cho thấy mức tiêu thụ bốn loại thịt ở một quốc gia Châu Âu từ năm 1979 đến năm 2004.)

Paraphrased Example: The line graph below shows how four different kinds of meat were consumed over a 25-year period in one European Country. (Biểu đồ đường bên dưới cho thấy bốn loại thịt khác nhau đã được tiêu thụ trong khoảng thời gian 25 năm ở một Quốc gia Châu Âu).

5. Sử dụng kết hợp các kỹ thuật

Để có được kết quả tốt nhất, hãy thử sử dụng ít nhất hai hoặc ba kỹ thuật khác nhau. Sử dụng từ đồng nghĩa kết hợp với thay đổi ngữ pháp hoặc trật tự từ có thể có tác động đáng kể đến kỹ năng diễn giải của bạn.

———————————————

Link video tham khảo: https://youtu.be/lmlengfYp9Y

MES mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn đạt được điểm số cao trong bài thi Writing nhé.

==========================
MES – Đối tác chính thức của British Council & IDP – Địa điểm đào tạo và đăng kí thi IELTS tại Hải Phòng
CS1: Tầng 8 Tòa nhà LP, 98-100 Tô Hiệu, Lê Chân, HP ( Hotline: 0931.59.69.90)
CS2: 47/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP (? Hotline: 0931.56.58.58)