The Best Preparation for IELTS Speaking

Theo đánh giá của người học IELTS, đây là 1 trong những quyển LUYỆN LISTENING SKILL hay nhất trong hàng nghìn đầu sách về IELTS Listening. Sách giúp bạn hệ thống một cách khoa học toàn bộ các dạng câu hỏi trong phần thi IELTS Listening. Cuốn sách gồm 2 phần :
#Phần1 : Tập hợp các bài tập thực hành theo từng dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Listening như sau:
– Multiple-Choice Questions
– Gap Filling: Summary Completion
– Gap Filling: Form/Note/Table Completion
– Gap Filling: Sentence Completion
– Matching Words/Phrases/Sentences
– Matching with Pictures
– Short Answers
– True/False Questions
Luyện tập rất kĩ với dạng đề trên với cực kì nhiều MINI-TEST rất nhiều giọng nói đa dạng khác nhau
#Phần2 : 5 ACTUAL TESTS
Các đề thi theo format của bài thi IELTS Listening
Sách phù hợp với các bạn có trình độ tiền trung cấp trở lên và trong giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS sắp tới.

LINK https://drive.google.com/file/d/1kueNZceeCpdCfxnEOzBEqcgOprppWZQ9/view?usp=sharing