SÁCH IELTS High Score Vocabulary List

IELTS High Score Vocabulary List

“IELTS High Score Vocabulary List (2013)” – cung cấp cho bạn danh sách từ vựng được chọn lựa đặc biệt, giúp học viên tăng điểm của mình .

Sách bao gồm:
– Danh sách các từ, bạn sẽ muốn học vì chúng là nền tảng cho sự thành công của bạn
– Khám phá những từ thích hợp để học; Đừng phí thời gian vào những từ không cần thiết
– Từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa dễ hiểu
– Ví dụ đầy đủ và rõ ràng, cụ thể cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản xứ

LINK SÁCH https://drive.google.com/file/d/1gLmhRCGmM_NUj1ZO3YSCFnjUuu1wHi7U/view?usp=sharing

==========================
? MES – Đối tác chính thức của British Council & IDP – Địa điểm đào tạo và đăng kí thi IELTS tại Hải Phòng
⛪ CS1: Tầng 8 Tòa nhà LP, 98-100 Tô Hiệu, Lê Chân, HP (? Hotline: 0931.59.69.90)
⛪ CS2: 47/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP (? Hotline: 0931.56.58.58)