Sách COLLINS – Vocabulary for IELTS

[VOCABULARY FOR IELTS] [TÀI LIỆU HỌC IELTS]

Cuốn sách tự học vocab hiệu quả cho những ai đang có kế hoạch luyện thi IELTS. Sách phù hợp cho những ai đang ở trình độ Pre-intermediate – BAND 5.0-5.5 và có target 6.0+.

Cuốn Collins Vocabulary for IELTS bao gồm các chủ đề và kỹ năng Từ vựng phù hợp với cả 4 bài kiểm tra kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking. Trong mỗi unit, bạn sẽ làm theo bài tập thực hành được mô phỏng theo bài thi IELTS thực tế. Các hoạt động trong mỗi bài giúp bạn phát triển kỹ năng, vốn từ vựng để giải đề. Các Từ vựng trọng điểm, cùng kỹ năng làm bài sẽ được làm nổi bật trong các mục Exam Tips.

Link tải sách: http://bit.ly/collinsVocabforIelts

============================
 MES – Đối tác chính thức của British Council & IDP – Địa điểm đào tạo và đăng kí thi IELTS tại Hải Phòng
 CS1: Tầng 8 Tòa nhà LP, 98-100 Tô Hiệu, Lê Chân, HP (Hotline: 0931.59.69.90)
 CS2: 47/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP (Hotline: 0931.56.58.58)