Reading Strategies for the IELTS Test

? ? Reading Strategies for the IELTS Test là cuốn sách IELTS reading rất căn bản phù hợp cho những bạn bắt đầu học IELTS. Sách cung cấp kiến thức ở từng dạng bài trong IELTS Reading, có đề mục rõ ràng nên không bắt buộc bạn phải học lần lượt mà có thể ôn riêng từng dạng mà mình muốn.
? ? Với cuốn IELTS reading strategies for the ielts test các bạn sẽ nắm rất vững chắc cấu trúc đề reading cho từng dạng bài một sách hiệu quả nhất. Cuối sách các bạn luyện tập bài test reading để củng cố kiến thức. Những bạn mới tiếp cận với IELTS hoàn toàn có thể dùng Reading Strategies for the IELTS Test PDF tự học tại nhà nâng cao kỹ năng reading hiệu quả nhất.

➥ Link tải sách: https://drive.google.com/file/d/1rHzI9HVKd3TZIuGANMR-L8Sm2MbUS-cC/view?usp=sharing