Reading for IELTS

? ? ?Reading for IELTS được chia làm 12 Unit. Mỗi Unit tập trung vào một chủ đề thường được nhắc đến trong đề thi IELTS, qua đó giúp bạn xây dựng được nền tảng từ vựng và idea liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau.
Unit 1 – 11 sẽ đem đến cho bạn những bài luyện tập liên quan theo các dạng của bài thi. Mỗi một unit, tài liệu sẽ tập trung vào một dạng bài tập cụ thể ví dụ như: matching question, short-answer questions, completion questions, multiple-choice questions, …

Chúc các bạn học tốt! ☘ ☘ ☘
➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1wkxb8-WAhiwcIbWcQbezGbeyBzOUm2zd/view?usp=sharing