Practical IELTS Strategies.

? ? ? IELTS Test Practice Book là cuốn thứ 5 trong tuyển tập tài liệu luyện thi Practical IELTS Strategies. Theo đúng thứ tự, cuốn tài liệu này nên được sử dụng sau cùng, sau khi bạn đã nghiên cứu thật kĩ 4 cuốn tài liệu trước, các practice test được thiết kế đầy đủ cho cả 4 kĩ năng dựa trên các kiến thức từ 4 quyển trước đó.
➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1vbxhVp4ZoVF2CBHkh5S8H3f29QEcKSvQ/view?usp=sharing