Practical IELTS Strategies 2 IELTS Speaking

?? ? Practical IELTS Strategies 2 IELTS Speaking là cuốn thứ hai trong tuyển tập tài liệu luyện thi “Practical IELTS Strategies”. Tài liệu cung cấp cho người đọc những kĩ năng và chiến lược cho phần thi Speaking, giúp cải thiện số điểm ở phần thi này. Ngoài ra, tài liệu giúp bạn trau dồi ngữ pháp, từ vựng, những bài tập thực hành
➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết https://drive.google.com/file/d/1YrLj7brbzxmKBsu5gsc0WOvuCUtZQez8/view?usp=sharing