Practical IELTS Strategies 1 IELTS Reading

? ? ? Practical IELTS Strategies 1 IELTS Reading là cuốn thứ nhất trong tuyển tập tài liệu luyện thi “Practical IELTS Strategies”. Tài liệu cung cấp cho người đọc những kĩ năng và chiến lược cho phần thi Reading, giúp cải thiện số điểm ở phần thi này. Ngoài ra, tài liệu giúp bạn trau dồi ngữ pháp, từ vựng, những bài tập thực hành.
➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1vgmse2LXHPWkQVmeb7JKVB7XlNhapcit/view?usp=sharing