NHỮNG CÂU DANH NGÔN HAY

1. Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.

– Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.

Helen Keller

2. Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

– When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khuyết danh

3.Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.

– Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.

William Arthur Ward

4.Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối.

– Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.

Helen Keller

5.Thay vì so sánh mình với những người may mắn hơn mình, ta nên so sánh mình với số đông con người. Và rồi sẽ có vẻ như chúng ta là những người may mắn.

– Instead of comparing our lot with that of those who are more fortunate than we are, we should compare it with the lot of the great majority of our fellow men. It then appears that we are among the privileged.

Helen Keller

6. Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.

– The difficulty will pass. Like the rain outside a window, no matter how big the diaper would eventually be, the sky would clear.

7.Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối, lạc quan dẫn tới sức mạnh.

– Pessimism leads to weakness, optimism to power.

William James

8. Chỉ vì Số phận không chia cho bạn quân bài tốt không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc. Nó chỉ có nghĩa là là bạn phải chơi những quân bài đó với tiềm năng tối đa của chúng.

– Just because Fate doesn’t deal you the right cards, it doesn’t mean you should give up. It just means you have to play the cards you get to their maximum potential.

Les Brown