LESSONS_FOR_IELTS_SPEAKING

? ? ?
Cuốn sách #LESSONS_FOR_IELTS_SPEAKING được thiết kế để giúp bạn chuẩn bị cho bài thi #IELTS. Bạn sẽ học được rất nhiều từ vựng hữu ích và bạn sẽ học cách dự đoán và nói cho các loại thông tin khác nhau.
Bên cạnh đó sẽ đưa ra lời khuyên hữu ích đã được cung cấp với hy vọng rằng bạn sẽ có thể trả lời các loại câu hỏi khác nhau trong bài kiểm tra Nói.
Bạn cũng sẽ tiếp tục phát triển kỹ năng nói của bạn nghe các cuộc đối thoại và độc thoại được nói với nhiều điểm nhấn về các chủ đề thường xảy ra trong bài kiểm tra Nói IELTS.
Chúc các bạn học tốt! ☘ ☘ ☘
➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết https://drive.google.com/file/d/15fgF_Cf8BtubDaMI_BSeeE90_zOXFWu_/view?usp=sharing