Lessons For IELTS – Writing

? ? ?
✅Cuốn sách Lessons For IELTS – Writing viết rất chi tiết và dễ hiểu về từng bước cần thực hiện khi viết bài task 1 và task 2
✅Ngoài ra còn bổ sung thêm từ vựng, cách diễn đạt và các mẹo khi làm bài.
?⭕Đây là một cuốn sách rất cần thiết giúp bạn nâng cao kỹ năng writing đáng kể..
Chúc các bạn học tốt! ☘☘☘

➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết https://drive.google.com/file/d/1bD0xPCdXi-85pn-pkTQZVO8HWo3ZspIO/view?usp=sharing