Lessons For IELTS – Listening

? ? ?
✅ Điểm cộng của cuốn sách Lessons For IELTS – Listening là bên cạnh việc các bài nghe được phân chia theo những chủ đề thường gặp trong ielts thì sách còn cung cấp các tips kĩ năng trong quá trình làm bài cũng như từ vựng mới. Quyển sách đặc biệt phù hợp với các bạn đã có nền căn bản về listening và đang bước đầu luyện làm quen với các dạng nghe trong ielts.
? ⭕Đây là một cuốn sách rất cần thiết giúp bạn nâng cao kỹ năng listening đáng kể..
Chúc các bạn học tốt! ☘ ☘ ☘
➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1knlMdip_ThhP1zbb9og45BGXtiaBzXkh/view?usp=sharing