IELTS Premier Third Edition

??#Kaplan_IELTS cung cấp các bài ôn luyện chuyên sâu, các phương pháp làm bài và các câu hỏi thực hành giống như bài kiểm tra cho cả bốn phần của các bài kiểm tra Academic và General Training.

???Kaplan’s IELTS Premier Third Edition cung cấp cho bạn các kiến thức về kĩ năng quan trọng nhất cũng như phướng pháp làm bài cần để thành công trong kì thi IELTS. Cuốn sách kết hợp các chiến thuật giúp làm tăng điểm số một cách hiệu quả mang tính độc quyền của Kaplan, cung cấp các bài kiểm tra giống với thực tế để tăng cơ hội cho bạn đạt được điểm số cao mà mình mong ước.
???Cuốn sách Kaplan’s IELTS Premier Third Edition bao gồm:
?8 bài kiểm tra thực hành đầy đủ: 6 bài IELTS Học thuật và 2 bài #IELTS Đánh giá chung để chuẩn bị cho cả hai phiên bản của kỳ thi.
?900 câu hỏi thực hành và các câu hỏi với đáp án và giải thích chi tiết.
?Giáo trình ôn tập chuyên sâu cho cả bốn phần của bài kiểm tra (Nghe, Nói, Đọc và Viết) cùng với các chiến lược xây dựng kỹ năng của Kaplan.
?CD với các tệp âm thanh để thực hành nghe và nói giống như bài kiểm tra thực tế.
?Các hướng dẫn đắt giá những chuyên gia IELTS
?Các chuyên gia của Kaplan đảm bảo các câu hỏi thực hành và tài liệu nghiên cứu của cuốn sách có độ khó tương đương với bài kiểm tra IELTS thực tế.

LINK https://drive.google.com/file/d/1iPAMAgr1qemUar1DPepgv_U0SFeo-jFL/view?usp=sharing