IELTS Maximizer Educational Book

Cuốn sách IELTS Maximizer chủ yếu hướng tới các bạn có mục tiêu đạt 6 hoặc 7 điểm trong phần thi nói của kỳ thi IELTS, tuy nhiên các bạn với mục tiêu thấp hơn như 4 hoặc 5 vẫn sẽ tìm thấy rất nhiều điều bổ ích trong cuốn sách này. Sách bao gồm rất nhiều khía cạnh của một bài thi nói, từ các mẫu trả lời phong phú đến một số lượng đáng kể các ý tưởng để các bạn có thể cải thiện khả năng nói cũng như điểm số của mình.

LINK SÁCH : https://drive.google.com/file/d/1r3l0hp_jWSUuqhY357r0yqGo0Her4Wec/view?usp=sharing