HOW TO MASTER THE IELTS

??? Cuốn sách HOW TO MASTER THE IELTS đã trở thành người bạn đồng hành trong cuộc hành trình của nhiều học viên trên toàn thế giới.
??? Với bốn bài kiểm tra Academic và hai bài kiểm tra General Training, cuốn sách này như một công cụ thực hiện cung cấp một cách toàn diện việc sửa đổi mọi khía cạnh của kỳ thi IELTS. Không những thế nó còn bao gồm các file MP3 cho bài kiểm tra nghe, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập nói, biểu đồ lưu lượng và các bài kiểm tra sơ đồ. Các bài tập nhận dạng từ, đọc hiểu các đoạn văn đều có câu trả lời và giải thích vô cùng đầy đủ.
??? Ngoài ra còn có cả hai phụ lục để hỗ trợ học tập và giúp bạn phát triển vốn từ vựng của bạn, cuốn sách này là tài nguyên duy nhất bạn cần phải luyện tập để vượt qua kì thi IELTS với kết quả tốt nhất.

LINK SÁCH https://drive.google.com/file/d/1qn0nXjoZUeoLL5rYfCZZcEEdz_hlo5et/view?usp=sharing