Grammar for IELTS

? ? ? Grammar for IELTS bao gồm 24 units trình bày các lĩnh vực chính của ngữ pháp với bài tập thực hành tương tự như trong bài kiểm tra IELTS.
Các chiến lược và lời khuyên về kỳ thi thực hành giúp bạn cải thiện điểm IELTS.
Practice Test ở cuối mỗi unit cho phép bạn làm quen với các câu hỏi trong đề thi IELTS. CD Audio cung cấp các bài luyện tập Nghe cũng như các câu trả lời mô hình cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng một số cấu trúc ngữ pháp trong bài thi IELTS Speaking.

Chúc các bạn học tốt! ☘ ☘ ☘

➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết https://drive.google.com/file/d/1pi9o–gt_10w7mmJmQuT2TyG1y3rvqEm/view?usp=sharing