Grammar For IELTS- Các từ luôn đi với danh từ hoặc đại từ số ít

[TRUNG TÂM HỌC IELTS TẠI HẢI PHÒNG]
[TÀI LIỆU IELTS]
S-V AGREEMENT
Các từ luôn đi với danh từ hoặc đại từ số ít
𝐄𝐱𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞:
𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲𝐛𝐨𝐝𝐲 who 𝐰𝐚𝐧𝐭𝐬 to buy a ticket should be in this line.
𝐒𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐬 in my eye.
𝐀𝐧𝐲𝐛𝐨𝐝𝐲 who 𝐡𝐚𝐬 lost his ticket should report to the desk.
𝐍𝐞𝐢𝐭𝐡𝐞𝐫 of his pens 𝐢𝐬 able to be used.
If 𝐞𝐢𝐭𝐡𝐞𝐫 of you 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬 a vacation now, we will not be able to finish the work.
𝐍𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦 𝐢𝐬 harder than this one.
𝐍𝐨𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 harder than John does.
Chú ý: Either và neither là số ít nếu chúng không đi với or hoặc nor. Either (có nghĩa 1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người hoặc 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên phải dùng any. Neither (không một ai trong hai) chỉ dùng cho 2 người, 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên dùng not any.
Luyện IELTS từ con số 0 sẽ không quá khó nếu bạn có một phương pháp học đúng đắn và một lộ trình cụ thể. Đến với MES – Trung Tâm luyện thi IELTS uy tín tại Hải Phòng để được tư vấn lộ trình học IELTS và bắt tay vào ôn luyện ngay từ hôm nay
————————————————
 Tham gia nhóm tự học IELTS cùng Ms Phương :

https://www.facebook.com/groups/1540839962882380
 Link đăng ký kiểm tra trình độ: http://bit.ly/đang-ky-kiem-tra-trinh-do-MES
============================
 MES – Đối tác chính thức của British Council & IDP – Địa điểm đào tạo và đăng kí thi IELTS tại Hải Phòng
 CS1: Tầng 8 Tòa nhà LP, 98-100 Tô Hiệu, Lê Chân, HP (Hotline: 0931.59.69.90)
 CS2: 47/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP (Hotline: 0931.56.58.58)