DANH SÁCH NHỮNG TRƯỜNG XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2022

Để mở rộng cánh cửa đại học trong tình hình diễn biến căng thẳng của dịch bệnh, hiện nay Bộ Giáo Dục đã đưa ra nhiều phương thức xét tuyển khác nhau trong đó có phương thức xét tuyển học bạ . Tính đến nay đã có nhiều trường công bố phương thức xét tuyển năm 2022 và xét tuyển học bạ là một phương thức phổ biến và được nhiều trường áp dụng. Xét tuyển học bạ là phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của 3 năm học THPT hoặc điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển tạo điều kiện giảm bớt áp lực thi cử cho thí sinh

Dưới đây là danh sách :

Danh sách trường đại học tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ.

 

Danh sách trường đại học tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ.

Danh sách trường đại học tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ.

Danh sách trường đại học tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ.

Danh sách trường đại học tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ.

Danh sách trường đại học tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ.

Danh sách trường đại học tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ.

Danh sách trường đại học tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ.

Danh sách trường đại học tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ.