CRACK THE IELTS – tác giả Er.DAISON.SAMUEL

??? Cuốn sách này không chỉ dành cho những bạn chuẩn bị tham gia cuộc thi IELTS mà nó còn có thể hỗ trợ những người muốn sử dụng Tiếng Anh để ứng dụng vào thực tiễn.

???Bạn có thể làm gì mà không có khả năng giao tiếp Tiếng Anh đúng cách???. Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra trước thực trạng khả năng giao tiếp Tiếng Anh thiếu tự tin của đa số những bạn còn là sinh viên hay ngay cả những người đã đi làm.

??? Vì vậy, cuốn sách này được thiết kế để có thể sử dụng phù hợp với tất cả các độc giả. Nó giúp các bạn lên ý tưởng và hướng dẫn thực hiện những ý tưởng đó từ đó có thể đánh giá chính xác kỹ năng của mình.

LINK SÁCH https://drive.google.com/file/d/1HSgdxrobzQhDzB__dGpcJaXGHLUKF_pD/view?usp=sharing