COLLIN ENGLISH FOR IELTS- VOCABULARY FOR IELTS

??Tương tự như cuốn Vocab for IELTS của Cambridge, cuốn sách học từ này của Collins giúp bạn trau dồi vốn từ vựng ở 18 chủ đề hay xuất hiện trong IELTS. Đặc biệt hơn, mỗi Unit trong quyển sách Vocabulary for IELTS – Collins tập trung vào một trong bốn kĩ năng khác nhau của IELTS nên bạn không những có thể xây dựng được vốn từ vựng phong phú mà còn cải thiện kĩ năng làm bài.

LINK SÁCH https://drive.google.com/file/d/1c2ZM2QAyDeYePtWMiiYxSXy52TzT02gt/view?usp=sharing