Check Your Vocabulary for IELTS

GIỚI THIỆU CHECK YOUR VOCABULARY FOR IELTS

Cuốn sách này được viết bởi tác giả Rawdon Wyatt, tổng hợp đa dạng các từ vựng cần thiết cho  Sách chia thành nhiều danh mục từ vựng, trình bày theo nhóm với các từ vựng, đoạn văn ngữ cảnh giúp bạn hiểu được rõ ràng hơn nghĩa của từ, cách sử dụng. Sách được dùng phù hợp cho cả những ai học Academic và General.

Từ trang 1-53 là phân mục từ vựng dùng chung trong đó có những từ vựng liên quan đến phần thi viết hay nói. Từ trang 54-101, những nhóm từ vựng được phân chia theo chủ đề khác nhau phục vụ cho kỳ thi ví dụ như giáo dục, kinh doanh, môi trường, thế giới…Bên cạnh kiến thức, tác giả còn đưa ra những bài tập điền từ để bạn củng cố kiến thức.

Bên cạnh cuốn sách trên, IELTS Fighter còn giới thiệu đến các bạn 3 cuốn khác trọn bộ để học đầy đủ hơn. Các cuốn này cung cấp nhiều từ vựng, giải nghĩa, đoạn văn…giúp các bạn dễ học. Đó là:

– Check Your Vocabulary for IELTS

– Check Your English Vocabulary for IELTS 3rd

– Check Your English Vocabulary for the IELTS exam

LINK SÁCH : https://drive.google.com/file/d/117viaHplWXZX1-wbYqvx7qmjbEglL_31/view?usp=sharing