Cấu Trúc Provide Thường Gặp Trong Tiếng Anh

Cấu trúc với PROVIDE được sử dụng linh hoạt với provide with, provide for, provide that. Đây là cấu trúc tuy mới lạ nhưng lại rất được ghi điểm nếu các bạn biết vận dụng vào các bài thi Speaking đấy.

Cấu trúc provide + with

– Cấu trúc: To provide someone with something: cung cấp cho ai cái gì…

– Ví dụ: They are well provided with arms and ammunitions. (Họ đã được cung cấp đầy đủ súng đạn)

Cấu trúc provide + for

– Cấu trúc: To provide something for (to) somebody: kiếm cái gì cho ai…

– Ví dụ: I provide some fruit for children. (Tôi đi kiếm vài trái cây cho bọn trẻ.)

Cấu trúc provided that + Clause

– Cấu trúc: Provide that + mệnh đề: chỉ cần, miễn là…

– Ví dụ:

+ We’ll be there at about 7.30, provided that there’s a suitable train. (Chúng tôi sẽ có mặt ở đó khoảng 7.30, chỉ cần có tàu phù hợp)

+ Provided that there are enough seats, anyone can come on the trip. (Miễn là có đủ ghế, tất cả mọi người có thể tham gia vào hành trình)

+ Provided that the boat leaves on time, we should reach France by morning. (Chỉ cần thuyền rời bến đúng giờ, chúng ta có thể đến Pháp trước buổi sáng)

========================
👑 MES – Đối tác chính thức của British Council & IDP – Địa điểm đào tạo và đăng kí thi IELTS tại Hải Phòng
⛪ CS1: Tầng 8 Tòa nhà LP, 98-100 Tô Hiệu, Lê Chân, HP (📞 Hotline: 0931.59.69.90)
⛪ CS2: 47/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP (📞 Hotline: 0931.56.58.58)