Cách sử dụng đầy đủ của NONE và NO

[Trung tâm IELTS tại Hải Phòng] [Ngữ pháp Tiếng Anh IELTS]
Trong Tiếng Anh, 𝐍𝐎 và 𝐍𝐎𝐍𝐄 đều mang nghĩa là không, nhưng ngữ nghĩa và vai trò trong câu lại có sự khác biệt.
* None và No đều dùng được với cả danh từ số ít và số nhiều.
• Nếu sau “None of the” là một danh từ không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít. Nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều.
𝗡𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 + 𝗻𝗼𝗻-𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁 𝗻𝗼𝘂𝗻 + 𝘀𝗶𝗻𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝘃𝗲𝗿𝗯
𝗡𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 + 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁 𝗻𝗼𝘂𝗻 + 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗯
𝘌𝘹: None of the counterfeit money has been found.
None of the students have finished the exam yet.
• Nếu sau “No” là một danh từ đếm được số ít hoặc không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít. Nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số nhiều.
𝗡𝗼 + {𝘀𝗶𝗻𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗻𝗼𝘂𝗻 / 𝗻𝗼𝗻-𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁 𝗻𝗼𝘂𝗻} + 𝘀𝗶𝗻𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝘃𝗲𝗿𝗯
𝗡𝗼 + 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗻𝗼𝘂𝗻 + 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗯
𝘌𝘹: No example is relevant to this case.
No examples are relevant to this case.
Trên đây là cách sử dụng của “No” và “None”, hy vọng mọi người sẽ sử dụng đúng ngữ pháp này nhé.
==========================
MES – Đối tác chính thức của British Council & IDP – Địa điểm đào tạo và đăng kí thi IELTS tại Hải Phòng
CS1: Tầng 8 Tòa nhà LP, 98-100 Tô Hiệu, Lê Chân, HP (Hotline: 0931.59.69.90)
CS2: 47/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP (Hotline: 0931.56.58.58)