Barron’s writing for IELTS

Cuốn Barron’s writing for IELTS có những gì?
? Tìm hiểu chi tiết về đề thi IELTS writing task 1 và task 2
? Hướng dẫn cách viết bài từng dạng Task 1 biểu đồ, bản đồ, chu trình… chuẩn xác nhất.
? Học cách viết bài luận dạng Task Achievement/Task Response theo lộ trình: kế hoạch, viết và xem lại
? Xây dựng triển khai ý tưởng logic, có liên kết chặt chẽ trong bài task 2. Tạo cho bạn lối viết mạch lạc, đi đúng hướng vào yêu cầu bài viết đưa ra.
? Trong chuyên mục ngữ pháp bạn sẽ được Cung cấp các cấu trúc câu quan trọng các bạn nên dùng trong bài thi viết để đạt điểm tốt. Thực hành, rèn luyện cấu trúc câu nào vào bài viết cho thực sự nhuần nhuyễn và tự tin khi áp dụng với những đề thi khác nhau.
? ? ? Có lẽ MES sẽ không cần giới thiệu nhiều về cuốn sách writing này nữa mà để các bạn download sách về và chủ động nghiên cứu học nhé!
Chúc các bạn học tốt!!! ☘ ☘ ☘

➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết https://drive.google.com/file/d/1Kl1LDhZP8n6o1RzU-aXI6Sf7wSEhn_Hm/view?usp=sharing