[ 𝐂á𝐜 𝐜â𝐮 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐁𝐀𝐒𝐈𝐂 – 𝐀𝐃𝐕𝐀𝐍𝐂𝐄𝐃 ]

Cùng MES bỏ túi những câu tiếng Anh từ BASIC – ADVANCED bạn nhé
1. I’m listening to you => I’m all ears
Tớ đang lắng nghe cậu đây
2. I’ll pay the bill => It’s on me
Để tui trả cho
3. I don’t know => Beats me
Tui hổng biết (chứ không phải đánh tui đi đâu nha )
4. It’s time to study => It’s time to hit the books.
Tới giờ học rùi anh em ơi
5. I like you a lot => I’m so into you
Thích cậu lắm ý