Speaking for IELTS Collins

Speaking for IELTS Collins là 1 trong 5 cuốn sách trong bộ Collins for IELTS (gồm Writing, Listening, Reading, Speaking và Vocabulary). Cuốn sách tổng hợp những chủ đề cụ thể của bài thi nói như sức khỏe, môi trường, tự nhiên, khoa học cùng các chiến thuật để đạt được kết quả tốt cho mỗi phần. Dưới đây, sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết hơn về cuốn sách này
Phần 1: Tác giả giới thiệu từ vựng cũng như các cụm từ và ngôn ngữ biểu đạt liên quan đến từng chủ đề. Bạn học có thể áp dụng chúng trong cách diễn đạt ý tưởng của mình ngay vào phần bài tập sau đó. Ở phần này, tác giả cung cấp các câu hỏi trong Part 1, Part 2 và Part 3 của IELTS Speaking, điều này giúp bạn học cảm thấy quen thuộc với dạng đề và tự tin hơn khi làm bài.

Phần 2: Tác giả cung cấp những techniques khi làm bài thi. Việc đưa ra thông tin về chuỗi từ vựng, cách diễn đạt ý tưởng cùng các bài tập liên quan đến từng chủ đề giúp bạn đọc nhận thức được cách làm bài thi IELTS Speaking tốt. Ở phần này, bạn học sẽ hiểu rõ hơn về độ dài vừa phải cho mỗi part và cách trả lời sao cho phù hợp trong phần thi của mình.

⇒⇒ Link tải sách https://drive.google.com/file/d/15L1LCnE1jcgXZjT0L4KH0zqT0AccgGlm/view?usp=sharing