Oxford IELTS Preparation and Practice Listening and Speaking

??Oxford IELTS Preparation and Practice Listening and Speaking
???IELTS Preparation and Practice Listening and Speaking cung cấp cho người đọc các kỹ năng làm bài cần thiết trước khi đối mặt với kì thi thật đầy cam go. Đặc biệt, trọng tâm của cuốn sách nhằm vào việc phân tích các câu hỏi trong bài thi từ đó rút ra các bí kíp cũng như áp dụng các bí kíp này vào các hoạt động thực hành.
Cuốn sách bao gồm 2 phần:

❌Phần 1: Listening
✅Giới thiệu về bài thi Listening, hình thức của phần hướng dẫn cũng như các loại câu hỏi
✅Bài nghe luyện tập
✅Đáp án

❌Phần 2: Speaking
✅Giới thiệu về bài thi Speaking, cấu trúc của bài nói và cách tính điểm
✅Các ví dụ cụ thể để luyện tập dựa trên các tiêu chí chấm thi
✅Các ví dụ với sự nhận xét đánh giá chi tiết theo các tiêu chí mà người nói thể hiện
✅Tự đánh giá phần thể hiện của người nói

IELTS Preparation and Practice Listening and Speaking có thể được sử dụng cho mục đích giảng dạy hoặc tự học ở nhà.
Chúc các bạn học tốt!!! ☘ ☘ ☘

➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết https://drive.google.com/file/d/1CimgKfJQ7qgYKlthYgCq7Nrm3ifIYrJ5/view?usp=sharing