LUYỆN NGHE CÙNG MES !!!

MES gửi các bạn bài luyện tập cho các bạn. Cùng luyện tập hàng ngày nha !!

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1cPcDJUDepY_39FmWFve8T5NB6tvo6hTU?usp=sharing

Link nghe 23/09/2022: https://drive.google.com/file/d/1k9eoYIWvyFz4um54sQi359KQ82XeAKtn/view?usp=sharing

Link nghe mã IEPTD04: https://drive.google.com/drive/folders/1qX-ehH9TqVTbRy2dW15dZUpu8BKEM9WR?usp=sharing

Link “Work “: https://drive.google.com/drive/folders/1X2I2iJ_0qzxB0TydZsk3hjQuDx6mVXaE?usp=sharing

Link “Environment”:https://drive.google.com/drive/folders/13XFvGmsW77-DQr_BPpu60WKtzNA4_qrK?usp=sharing

==========================
👑 MES – Đối tác chính thức của British Council & IDP – Địa điểm đào tạo và đăng kí thi IELTS tại Hải Phòng
⛪ CS1: Tầng 8 Tòa nhà LP, 98-100 Tô Hiệu, Lê Chân, HP (📞 Hotline: 0931.59.69.90)
⛪ CS2: 47/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP
(📞 Hotline: 0931.56.58.58)