LUYỆN NGHE CÙNG MES !!!

MES gửi các bạn bài luyện tập cho các bạn. Cùng luyện tập hàng ngày nha !!

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1cPcDJUDepY_39FmWFve8T5NB6tvo6hTU?usp=sharing

Link nghe 23/09/2022: https://drive.google.com/file/d/1k9eoYIWvyFz4um54sQi359KQ82XeAKtn/view?usp=sharing

Link nghe mã IEPTD04: https://drive.google.com/drive/folders/1qX-ehH9TqVTbRy2dW15dZUpu8BKEM9WR?usp=sharing

Link “Work “: https://drive.google.com/drive/folders/1X2I2iJ_0qzxB0TydZsk3hjQuDx6mVXaE?usp=sharing

Link “Environment”:https://drive.google.com/drive/folders/13XFvGmsW77-DQr_BPpu60WKtzNA4_qrK?usp=sharing

Link Crime : https://drive.google.com/drive/folders/1pHYKUxWpq-RLq2mP3JTOG3RHGbWTg5QU?usp=sharing

Link luyện đề 11/10/2022: https://drive.google.com/file/d/1k4QhhXRO5RJmUNfT9knHVEz-PHhS6Spy/view?usp=sharing

Link Art- Culture : https://drive.google.com/drive/folders/1SqbSS1naekXKoPNOS_TiQdVGvz5M59IN?usp=sharing

Link listening-understanding implication: https://drive.google.com/drive/folders/1rYbMW1pufEp4HGj3yrURf1ev8UG-s2sD?usp=sharing

Link nghe 25/10/2022: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1qY4cuqvd5sOWmQF_Zb0ApbZPza6h69Zm

Link Technology : https://drive.google.com/drive/folders/1ID-vjBW7GCHrpBi19nYLPFqis4zfU28J?usp=sharing

Link nghe 11/11/2022: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16KbutuPXPSYDhIdKcwQEqOeGJBajTQS6

Link nghe ngày 09/12/2022: https://drive.google.com/drive/folders/1sa3Dq2wpGjw2uItKql9qpJua5PTE8RrA?usp=share_link

Link nghe lớp IEPT01 ngày 09/12/2022: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/13hJKnPUKkHG1ER4yPEgnlge8kxiFZcG8

Link nghe lớp Vocab ngày 30/12/2022: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1q2cm5mAgtmcKIFDd1jjMSqCRmT59MmBp

Link nghe lớp IEPT06 ngày 2/1/2023: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16jyl8aaCgovv1eREKguTuccDdRpR0sTl

Link nghe lớp Cấp tốc ngày 6/1/2023: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16KbutuPXPSYDhIdKcwQEqOeGJBajTQS6

Link nghe lớp Skills ngày 6/1/2023: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1F7JCdIsmIuY5LOw5KX7oew2IZO2VJga8

Link nghe lớp Cấp tốc ngày 10/1/2023: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1WSuP9CtgO8u7mkMPxHGO1ZONc_KUR440

Link nghe lớp Skills ngày 13/1/2023: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1z6tTlw4l7HcOvdEm8qZDvp8eoZIaCYyX

Link nghe lớp Cấp tốc ngày 14/1/2023: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10a-sKLUYX6pAxhy8Z-asTkN6VuW58vmM

Link nghe lớp Cấp tốc ngày 16/1/2023: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10c6DCumiPuYH1EgM2uEIPOKRJeT0zK7F

Link nghe lớp Cấp tốc ngày 17/1/2023: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1in8kftoLj75Hv6e7G997VsfaCZSkgWsB

Link nghe lớp Skills ngày 27/1/2023: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1qFRQ0wgERtP59tmhb-xnIrzqURPq0lso

Link nghe lớp Cấp tốc ngày 30/1/2023: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1O7sBpp5_OolLJ3exFEvHktpyS1JlT-Au

Link nghe lớp Skills ngày 2/2/2023: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wG8oKZPBDtL8WGKxYfbiQAtb3YJGYwul

Link nghe lớp Skills ngày 3/2/2023: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1kxu5X8dzx1vyAarsLOnH5ar7tinH8oek

Link nghe lớp Cấp tốc ngày 4/2/2023: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1py-0LzPbjgfK4k5jaIEKUizKZIJu-Rbs

==========================

👑 MES – Đối tác chính thức của British Council & IDP – Địa điểm đào tạo và đăng kí thi IELTS tại Hải Phòng
⛪ CS1: Tầng 8 Tòa nhà LP, 98-100 Tô Hiệu, Lê Chân, HP (📞 Hotline: 0931.59.69.90)
⛪ CS2: 47/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP
(📞 Hotline: 0931.56.58.58)