Tên khóa học Tên lớp học  Ngày khai giảng Thời gian học Địa điểm học
IELTS  BASIC VOCABULARY 10/05/2021 theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS  VOCABULARY FOR IELTS 06/05/2021 18.30-21h (T5) Tô Hiệu
IELTS  WRITING FOUNDATION 12/05/2021 theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS  LISTENING 1 22/05/2021 theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS SPEAKING 1 14/05/2021 theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS

READING

( 6.0+)

25/05/2021  theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS

WRITING

TASK 1

18/05/2021 theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS

WRITING

TASK 2

07/05/2021 theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS LISTENING 2 20/05/2021 theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS SPEAKING 2 10/05/2021 theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS IELTS lâu dài  Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS  IELTS cấp tốc Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS

IELTS Junior

09/05/2021

8.30-11.30

(Chủ nhật )

47/258 Đà Nẵng

Toeic Toeic 700+ 03/05/2021

19h-21h30 (Thứ 2,4,6)

98-100,Tô Hiệu

Basic Tiếng Anh nền tảng 18/05/2021 theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Basic Tiếng Anh nền tảng cấp tốc  24/05/2021 theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

English for Teens  Ngữ pháp lớp 6 03/05/2021

18.00-19.30

(Thứ 2,4)

98-100,Tô Hiệu

English for Teens  Ngữ pháp lớp 7 04/05/2021

19.30-21.00

(Thứ 3,6)

98-100,Tô Hiệu

English for Teens 

English for Teens 

(13-14 tuổi)

06/05/2021

17.45-19.15

(Thứ 5, 7)

98-100,Tô Hiệu

English for Kids 

Tiếng anh trẻ em 5-6 tuổi 

12/05/2021

17.30-19.00 (Thứ 4, 6)

98-100,Tô Hiệu

English for Kids 

Tiếng Anh trẻ em 7-8 tuổi

03/05/2021

18.00-19.30 (Thứ 2, 4)

98-100,Tô Hiệu

English for Kids 

Tiếng Anh trẻ em 7- 8 tuổi

16/05/2021

8h15-11h15 (Chủ nhật)

98-100,Tô Hiệu

English for Kids 

Tiếng Anh trẻ em 5-6 tuổi 

10/05/2021

17.30-19.00

(Thứ 3,5)

47/258 Đà Nẵng

English for Kids 

Tiếng Anh trẻ em 9-11 tuổi 

08/05/2021

8.15-11.15

(Thứ 7)

98-100,Tô Hiệu

Tiếng Anh phổ thông

Ôn thi vào lớp 10

đang tuyển sinh

theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Tiếng Anh phổ thông

Ôn thi tốt nghiệp THPT

đang tuyển sinh

theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Vietnamese Course

Tiếng Việt cho người nước ngoài 

 

theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

SAT

Luyện thi

 

theo nhu cầu của học viên

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng