Tên khóa học Tên lớp học  Ngày khai giảng Thời gian học Địa điểm học
IELTS  IELTS Express

( cấp tốc )

10/05/2022 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu
IELTS  BASIC VOCABULARY Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS VOCABULARY FOR IELTS 12/05/2022 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu
IELTS  WRITING FOUNDATION 05/05/2022 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS  LISTENING 1 Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS SPEAKING 1 Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS READING

( 6.0+)

Đang tuyển sinh  theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS WRITING

TASK 1

Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS WRITING

TASK 2

Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS LISTENING 2 đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS SPEAKING 2 03/05/2022 theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

IELTS IELTS THPT  6.0+ 05/05/2022 19h30-21h00

Thứ 2,7

98-100,Tô Hiệu
Toeic  Toeic cấp tốc  Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Basic Tiếng Anh nền tảng Đang tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

English for Teens  Ngữ pháp lớp 7 04/05/2022 18.00-19.30

(Thứ 2,4)

98-100,Tô Hiệu
English for Teens  Ngữ pháp mất gốc  lớp 5, 6 Đang tuyển sinh Theo nhu cầu học viên 98-100,Tô Hiệu
English for Teens  Ngữ pháp lớp 8 03/05/2022 19.30-21.00

(Thứ 3,6)

98-100,Tô Hiệu
English for Teens  English for Teens 

(13-14 tuổi)

05/05/2022 17.45-19.15

(Thứ 3,5)

98-100,Tô Hiệu
English for Teens    

Ngữ pháp lớp 6,7

06/05/2022 17h45-19h15

(Thứ 3,6)

47/258 Đà Nẵng
English for Kids  Tiếng anh trẻ em lớp 2,3   08/05/2022 8.15-11.15

Chủ nhật

98-100,Tô Hiệu
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em 7-8 tuổi 04/05/2022 18h00-19h30

Thứ 2,4

98-100,Tô Hiệu
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em 5-6 tuổi  03/05/2022 19.30-21.00

(Thứ 3,6)

47/258 Đà Nẵng
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em

7-8 tuổi 

06/05/2022 18h-19h30

(Thứ 2,6)

47/258 Đà Nẵng
English for Kids Tiếng Anh trẻ em

7-8 tuổi

 

03/05/2022 17.45-19.15

( Thứ 3,6)

47/258 Đà Nẵng
English for Kids  Tiếng Anh trẻ em

9-11 tuổi 

06/05/2022 18h-19h30

(Thứ 2,6)

47/258 Đà Nẵng
Tiếng Anh phổ thông Ôn thi vào lớp 10 06/05/2022 19.30-21.30

Thứ 6

98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Tiếng Anh phổ thông Ôn thi Tiếng Anh theo chương trình THPT  tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Vietnamese Course Tiếng Việt cho người nước ngoài   tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

SAT Luyện thi  tuyển sinh theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng

Gia sư  Luyện thi IELTS Tuyển sinh liên tục  theo nhu cầu của học viên 98-100,Tô Hiệu

47/258 Đà Nẵng