HƯỚNG DẪN SPEAKING PART 3 SIÊU HAY TỪ BRITISH COUNCIL

Part 3 là phần khó vì độ chính xác của bộ dự đoán chỉ ở mức tương đối. Tuy nhiên, nếu biết bố cục bài trả lời thì giám khảo có thể dễ dàng follow theo bài nói của bạn -> điểm bài nói của bạn sẽ cao hơn
Dưới đây là Tài liệu hướng dẫn trực tiếp của Hồi đồng Anh. Các bạn hãy tham khảo ngay để có thêm trang bị trước khi vào phòng thi nhé