[ HỌC IELTS TẠI HẢI PHÒNG]

✔️ 6 bài thi thực hành Luyện thi IELTS toàn thời gian với câu trả lời và giải thích
✔️ 6 bài kiểm tra luyện thi IELTS tổng thể dài 6 bài với câu trả lời và giải thích
✔️ Âm thanh nhắc nhở cho tất cả các mô-đun lắng nghe của bài kiểm tra
✔️ Đáp ứng mẫu cho các modul viết và nói

❌ ❌ ❌Học sinh ESL có thể tăng khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình bằng cách sử dụng sách này và gói phần mềm MP 3 Audio một mình, hoặc có thể sử dụng nó cùng với IELTS của Barron, Các từ cơ bản cho IELTS, và IELTS Strategies and Tips, tất cả đều có nhiều bài thực hành và đánh giá cho tất cả của phần thi Ielts.

LINK https://drive.google.com/file/d/1ucSLtZEtkiZ7DBusKBEGyVCir2qEKRSh/view?usp=sharing