Collins – Listening for IELTS

Collins – Listening for IELTS được chia làm 12 Unit. Mỗi Unit tập trung vào một chủ đề thường được nhắc đến trong đề thi IELTS, qua đó giúp bạn xây dựng được nền tảng từ vựng và idea liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau.
Unit 1 – 11 sẽ đem đến cho bạn những bài luyện tập liên quan theo các dạng của bài thi và Unit 12 là bài kiểm tra nghe hoàn chỉnh cuối cùng
Ngoài ra, tài liệu còn cung cấp các chiến lược ôn luyện giúp bạn cải thiện được kĩ năng của mình hiệu quả nhất.

Chúc các bạn học tốt!!! ☘ ☘ ☘
➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết https://drive.google.com/file/d/1aSDWRYrC4VDWOfKWxIFSwWA7Wrqf4clQ/view?usp=sharing