Achieve IELTS Grammar And Vocabulary

Cuốn sách Achieve IELTS Grammar And Vocabulary
Cuốn sách được chia ra thành 4 phần chính:
• Phần 1: Grammar, tại phần này, cuốn sách được chia ra làm các phần nhỏ hơn, mỗi phần sẽ bao gồm một nội dung ngữ pháp từ đơn giản đến phức tạp hơn.
• Phần 2: Linking words, giúp các bạn kết nối các cấu trúc ngữ pháp hay các từ vựng linh hoạt hơn.
• Phần 3: Vocabulary, ở đây, cuốn sách sẽ giới thiệu với bạn một khối lượng từ vựng đáng kể, lồng ghép trong 23 chủ đề tiêu biểu nhất trong các bài test IELTS.
• Phần 4: Answer Key, như thường lệ, phần cuối các cuốn sách sẽ là phần đáp án cũng như audioscripts.

Chúc các bạn học tốt!!! ☘ ☘ ☘

➡️ ➡️ ➡️ Xem chi tiết https://drive.google.com/file/d/14RLHe6oT_lh4bDdyqQHgLHK7Z7KuwGup/view?usp=sharing