📣 BỘ ĐỀ SPEAKING QUÍ1/2024

 

📌 Truy cập link để xem chi tiết bộ đề:  BỘ ĐỀ IELTS SPEAKING QUÝ 1-2024 

========================
👑 MES – Đối tác chính thức của British Council & IDP – Địa điểm đào tạo IELTS, tiếng Anh trẻ em uy tín tại Hải Phòng.
⛪ CS1: Tầng 8 Tòa nhà LP, 98-100 Tô Hiệu, Lê Chân, HP (📞 Hotline: 0931.59.69.90)
⛪ CS2: 47/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP (📞 Hotline: 0931.56.58.58)