Shortcut to IELTS Writing

- Cuốn sách Shortcut To IELTS Writing sẽ cung cấp cho các bạn đọc các cấu trúc chính, mẹo, ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng cần thiết, giúp các bạn đạt được điểm cao khi làm phần thi Viết IELTS.

                                          

- Cuốn sách không chỉ cung cấp cho bạn các câu trả lời mẫu mà nó còn đem đến các cấu trúc, giúp các bạn thành thạo khi thực hành viết Task 1 và Task 2.

- Cuốn sách chứa đựng công thức và các mẹo đã được các chuyên gia chứng minh, qua đó giúp các bạn từng bước phát triển câu trả lời khi làm Task 1 và Task 2. Cung cấp cho các bạn những hướng dẫn để có thể viết những bài Report và Essay một cách xuất sắc nhất.

Link tải sáchhttps://bit.ly/Shortcut_To_IELTS_Writing

- Anh Ngữ MES tin rằng Shortcut To IELTS Writing là một tài liệu tham khảo đáng tin cậy và cần thiết dành cho các học viên muốn tối đa hóa điểm số trong bài thi Viết IELTS. Hãy luyện tập ngay bây giờ và cải thiện band điểm của các bạn ngay hôm nay