IELTS WRITING TASK 1 SIMON

IELTS WRITING TASK 1 SIMON 

[HỌC IELTS TẠI HẢI PHÒNG]
#Học_Ielts_Tại_Hải_Phòng
#TA_chất_lượng_cao

#Cam_kết_đầu_ra_tại_MES

Tài liệu này có tips hay dành cho từng dạng bài xuất hiện trong phần thi  Task 1 của IELTS .  Thầy Simon giới thiệu chi tiết về từng dạng bài, tổng hợp từ vựng đến cấu trúc câu sử dụng, cách phân tích số liệu và viết bài đủ số từ. Bạn sẽ có bài mẫu để phân tích với từ vựng hay áp dụng tốt cho bài thi của mình . Một tài liệu vô cùng hữu ích cho các bạn luyện thi. 

Link tải sách: https://drive.google.com/open?id=0B7PqGrg9aj4yUTN1VWhRZXROYm8