HỌC IELTS TẠI HẢI PHÒNG

Đây là phiên bản thứ hai được cập nhật với âm thanh MP3 chuẩn bị cho người kiểm tra thành công về IELTS, một bài kiểm tra năng lực tiếng Anh được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức ở hơn 145 quốc gia. Chương trình trình bày:

     6 bài thi thực hành Luyện thi IELTS toàn thời gian với câu trả lời và giải thích

     6 bài kiểm tra luyện thi IELTS tổng thể dài 6 bài với câu trả lời và giải thích

     Âm thanh nhắc nhở cho tất cả các mô-đun lắng nghe của bài kiểm tra

     Đáp ứng mẫu cho các môđun viết và nói

Học sinh ESL có thể tăng khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình bằng cách sử dụng sách này và gói phần mềm MP 3 Audio một mình, hoặc có thể sử dụng nó cùng với IELTS của Barron, Các từ cơ bản cho IELTS, và IELTS Strategies and Tips, tất cả đều có nhiều bài thực hành và đánh giá cho tất cả của phần thi IELTS.

 

http://englishtips.org/1150896094-barrons-ielts-practice-exams.html