Cuốn sách IELTS WRITING Task 1 - MAT CLARK

Task 1 là một phần khá dễ để kiếm điểm so với task 2 nhiều vì nó có công thức chỉ việc áp vào. Do vậy, đối với những tư liệu như thế này thì thường đối tượng rất phổ rộng, bất cứ ai muốn có thêm tài liệu ví dụ về task 1 thì đều có thể sở hữu cuốn này.

Chỉ cần bạn đã có nền tảng ngữ pháp ổn và nắm được các kiến thức cơ bản về IELTS Writing task 1, bạn có thể sử dụng cuốn sách này.

 Đây là một cuốn sách tổng hợp ví dụ nên MES khuyến khích các bạn là nên đọc thêm nhằm phong phú bài tập và cách làm về dạng biểu đồ kết hợp (dạng bài tập hay vào các năm gần đây).

Link tải sách: https://bitly.vn/36j6

Chúc các bạn thành công trên hành trình chinh phục IELTS nhé.