Thư viện sách

Sách Webster’s New World Essential Vocabulary

Sách Webster’s New World Essential Vocabulary

Cuốn sách đồng hành cùng các bạn để trở thành cao thủ SAT!

IELTS WRITING TASK 1 SIMON

IELTS WRITING TASK 1 SIMON

IELTS WRITING TASK 1 SIMON           

IELTS Actual Tests Reading Listening 2019

IELTS Actual Tests Reading Listening 2019

[HỌC IELTS TẠI HẢI PHÒNG] #Học_Ielts_Tại_Hải_Phòng #TA_chất_lượng_cao #Cam_kết_đầu_ra_tại_MES IELTS ACTUAL TESTS READING AND LISTENING 2019 The book has 10 Reading IELTS Actual Tests 2019 and 10 Listening IELTS Actual Tests 2019. That they are gonna help you to get well prepared for the IELTS test.

Sách IELTS Production Study Skills

Sách IELTS Production Study Skills

Cuốn sách hữu ích dành cho các bạn muốn luyện thêm IELTS tại nhà!

IELTS MADE EASY

IELTS MADE EASY

IELTS MADE EASY step-by-step guide to writing a Task 1 Đây là cuốn sách sẽ hướng dẫn các bạn làm bài chi tiết IELTS Writing Task 1 => Link : https://bitly.vn/alas 

Sách - Listening Strategies for IELTS

Sách - Listening Strategies for IELTS

Listening Strategies for IELTS  

Sách - IELTS Practice Test Plus 3

Sách - IELTS Practice Test Plus 3

IELTS Practice Test Plus 3  

101 IELTS Reading Past Papers with Answers (2019)

101 IELTS Reading Past Papers with Answers (2019)

[HỌC IELTS TẠI HẢI PHÒNG] Học_Ielts_Tại_Hải_Phòng TA_chất_lượng_cao Cam_kết_đầu_ra_tại_MES

Cuốn sách_The complete solution ielts speaking

Cuốn sách_The complete solution ielts speaking

[HỌC IELTS TẠI HẢI PHÒNG] Học_Ielts_Tại_Hải_Phòng TA_chất_lượng_cao Cam_kết_đầu_ra_tại_MES