Sách IELTS Production Study Skills

IELTS Intruction Study Skills là một cuốn sách hoàn toàn mới được thiết kế dành riêng cho các bạn có trình độ cơ bản (band điểm 3-4) muốn tham dự kỳ thi IELTS. Với các bài tập nhằm phát triển kỹ năng Nghe, kỹ năng Nói, kỹ năng Đọc cũng như thực hành Viết; tất cả các tài liệu mà bất kỳ học viên mới bắt đầu sẽ cần để thành công IELTS! Có những bài đọc ngắn và các bài tập nghe với các câu hỏi IELTS để giúp học sinh làm quen với những gì có trong kỳ thi.

Cuốn sách này có gì?

  •  Các bài kiểm tra để luyện tập
  •  Bộ câu trả lời
  •  Kèm theo File Audio

Cuốn sách này sẽ giúp bạn:

  • Làm quen với các loại câu hỏi khác nhau mà bạn sẽ gặp trong bài thi IELTS và cung cấp cho bạn các hướng dẫn để làm bài trong mỗi câu hỏi.
  • Giúp bạn phát triển các kỹ năng cần thiết để làm bài.

Sách có bốn phần, tương ứng với bốn kỹ năng trong bài thi IELTS.

Mỗi phần bắt đầu với việc phát triển các kỹ năng. Trong các phần này, bạn sẽ phát triển kỹ năng của mình thông qua các bài tập tập trung, với hướng dẫn chi tiết được đưa ra trong từ khóa cho mỗi câu hỏi. Tiếp theo, trong phần thực hành kỹ năng, bạn có thể đưa những gì bạn đã học vào thực tế. Cuối cùng, cuốn sách chứa một bài kiểm tra thực hành hoàn chỉnh. Vì cuốn sách IELTS Intruction Study Skills hướng đến các bạn bắt đầu từ khoảng band 3-4, một số bài đọc và nghe ngắn hơn hoặc các câu hỏi dễ hơn một chút so với bạn thường thấy trong bài thi IELTS.

Từ vựng cơ bản được đưa ra dưới dạng thuật ngữ. Điều này sẽ giúp bạn khi bạn dần dần phát triển các kỹ năng và cải thiện điểm số. Đối với kỹ năng Viết và Nói, cả câu trả lời mẫu và câu trả lời của học sinh đều được đưa ra, để bạn có thể đánh giá bài làm của chính mình. Các từ thường dùng cũng sẽ được cung cấp.

Link tải sách(kèm file audio): https://bit.ly/2s7JEwY

=============================
MES - đối tác của British Council & IDP - địa điểm trực tiếp nhận hồ sơ dự thi IELTS tại Hải Phòng
CS1: Tầng 8 Tòa nhà LP, 98-100 Tô Hiệu, Lê Chân, HP.
CS2: 47/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP.
Hotline: 0931.59.69.90 / 0931.56.58.58