Improve Your IELTS Reading/Writing/Listening & Speaking Skills (Macmillan)

Nếu các bạn đang cần một bộ sách để luyện thi IELTS theo từng kĩ năng và đi sâu vào từng kĩ năng thì có lẽ đây là một bộ sách tuyệt vời đến từ Macmillan. Cuốn sách đi sâu vào từng module cụ thể giúp thí sinh có thể dễ dàng học được IELTS cũng như từ vựng và ngữ pháp tốt hơn. Ngoài ra, các bài tập của cuốn sách cũng khá đầy đủ và hay ứng với từng band điểm mà cuốn sách đưa ra giúp các bạn học tập tốt hơn.

Đánh giá: