IELTS IDEAS AND VOCABULARY

IELTS Ideas and vocabulary cung cấp cho các bạn đọc những ý tưởng và từ vựng bổ ích để chuẩn bị cho bài thi IELTS Quốc tế. Những ý tưởng và từ vựng này sẽ được sắp xếp theo các chủ đề thường xuyên xuất hiện trong đề thi IELTS

Cuốn sách đa năng này không chỉ mang lại cho bạn những kiến thức bổ ích mà còn cải thiện kỹ năng tự học của bạn. Những bài tập trong sách sẽ giúp bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất về ý tưởng cho những chủ đề mà có thể bạn sẽ gặp trong cả 4 phần thi Nghe Nói Đọc Viết  khi làm bài thi IELTS. Qua đó sẽ giúp bạn cải thiện vốn từ vựng của mình.

                                                                   

Cuốn sách này tập trung vào những vấn đề:

  • Giới thiệu những từ vựng hữu dụng nhất
  • Cá nhân hóa chủ đề cho học viên
  • Tập trung vào nền văn hóa của học viên
  • Cung cấp các bài thực hành Nói và Viết
  • Cung cấp những thông tin và ý tưởng cho các chủ đề
  • Khuyến khích học viên hình thành những ý tưởng và ý kiến riêng của mình
  • Hỗ trợ học viên nghiên cứu về các chủ đề thường xuyên xuất hiện trong đề thi

Và mục tiêu chính của cuốn sách này là:

  • Giúp các bạn hình thành ý kiến, quan điểm riêng về các chủ đề
  • Nâng cao sự hiểu biết về các chủ đề mà bạn có thể được nghe hoặc đọc khi làm bài thi IELTS
  • Giúp các bạn cải thiện vốn từ vựng để có thể hiểu và xây dựng ý tưởng nhanh nhất xung quanh các chủ đề đã gặp.

Link tải sáchhttps://bit.ly/IELTS_Ideas_And_Vocabulary

Anh Ngữ MES hy vọng cuốn sách với các tính năng vô cùng hữu ích này sẽ giúp các bạn cải thiện được những kỹ năng làm bài để có thể tự tin hơn trong quá trình ôn luyện cho kỳ thi IELTS Quốc tế.