IELTS Advantage Speaking Listening Skills

IELTS Advantage Speaking Listening Skills cung cấp toàn bộ kiến thức để đạt được band điểm 6.5 hay thậm chí cao hơn trong các kỹ năng Speaking và Listening. Học sinh được hướng dẫn từng bước, có bộ tài liệu sinh động, nhiều chủ đề có khả năng cao xuất hiện trong bài thi IELTS.

                         

Cuốn sách dành cho các bạn cần ôn thi Speaking và Listening!

Cuốn sách sẽ giúp bạn bằng các tính năng:

- Try it first!

- Spotlight on language

- Exam Skills

- Prepare and Practice

- Pronunciation Focus

Bên cạnh đó, các bạn cũng sẽ được thực hành nhiều và có thể so sánh giữa bài làm mẫu với bài làm của chính mình. Từ đó bạn sẽ có nhiều ý tưởng để làm bài IELTS tốt hơn.

----------------------------------------------
Link tải sách(kèm file audio): http://bit.ly/IELTS-Advantage-Speaking-Listening-Skills
Các bạn cũng nhớ là MES đang có Chương trình giảm lệ phí thi IELTS trong tháng 1 này nhé: http://bit.ly/Uu-dai-le-phi-thi-IELTS
Đăng ký thi bất kể ngày nào trong năm cũng đều được nhận ưu đãi luôn