Sách

IELTS Essays From Examiners task 1 2020

IELTS Essays From Examiners task 1 2020

Quyển sách này sẽ giúp đỡ được các bạn trong con đường tiến đến một band điểm cao trong kì thi IELTS Writing...

IELTS WRITING TASK 1 (New oriental)

IELTS WRITING TASK 1 (New oriental)

Cuốn sách này giúp các bạn nắm thêm được các dạng bài IELTS Writing task 1....

IELTS Made Easy (Task1)

IELTS Made Easy (Task1)

Cuốn sách hữu ích giúp các bạn cải thiện phần viết trong bài thi IELTS

IELTS Speaking Actual Tests 2020

IELTS Speaking Actual Tests 2020

Cuốn sách IELTS Speaking Actual Tests tổng hợp lại các phần thi nói nửa đầu năm 2020 và kèm theo đó là các câu trả lời mẫu...

IELTS Reading Strategies

IELTS Reading Strategies

IELTS Reading Strategies là một cuốn sách hữu ích, cung cấp các chiến lược làm bài đọc hiệu quả trong kỳ thi IELTS

Sách Makkar IELTS Academic Exam Reading Volume 1

Sách Makkar IELTS Academic Exam Reading Volume 1

Cuốn sách IELTS ôn tập phần Reading hữu ích, các bạn có thể thực hành qua các bài kiểm tra từ trước....

IELTS Advantage Speaking Listening Skills

IELTS Advantage Speaking Listening Skills

Cuốn sách dành cho các bạn cần ôn thi Speaking và Listening! Click ngay để tải về trọn bộ sách!!

IELTS Practice Test Plus 2

IELTS Practice Test Plus 2

Cuốn sách cực kỳ hữu ích cho các bạn chuẩn bị tham gia bài thi IELTS!!!!!!!

The best preparation for IELTS Speaking

The best preparation for IELTS Speaking

CUỐN SÁCH GIÚP BẠN CHUẨN BỊ TỐT NHẤT CHO BÀI KIỂM TRA IELTS SPEAKING!!!!!!