NGOẠI KHÓA CÙNG MES

Cùng các học viên nhí của MES cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tối nay nhé mọi người ơiiii 
Việt_Nam_vô_địch 
AFF_CUP_2018