Thông tin liên hệ

Trung tâm ngoại ngữ MES

Địa chỉ : CS1: 47/258 Đà Nẵng, Hải Phòng - CS 2: Tầng 8, 98-100 Tô Hiệu, Hải Phòng

Điện thoại : 0931.59.69.90 - Hotline:0931 56 58 58

Fax :

Gửi liên hệ:
Họ tên *
Điện thoại *
Email *
Nội dung *