Tiếng Anh người lớn

Tự tin sử dụng tiếng Anh giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống. Tiếng Anh giúp bạn cải thiện giao tiếp xã hội, nâng cao cơ hội nghề nghiệp cũng như hiểu và tận dụng được nguồn thông tin đa dạng trên mạng.

Là những chuyên giao tiếng Anh toàn cầu, chúng tôi sẽ giúp bạn tự tin hơn với kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Các khóa học của chúng tôi rất đa dạng, phù hợp với học viên từ trình độ khởi đầu đến trình độ nâng cao. 

Học myClass cùng chuyên gia tiếng Anh, bạn sẽ:

  • được học khóa học có chất lượng cao và chủ động chọn thời gian, thầy cô và thể loại bài học phù hợp với mục tiêu của bản thân
  • nhập học bất kỳ thời điểm nào bạn muốn và tham dự lớp học phù hợp với kế hoạch học tập của bản thân và không phải bỏ lỡ bất kỳ lớp học nào 
  • lựa chọn giáo viên giàu kinh nghiệm và giỏi chuyên môn
  • chú trọng và những chủ đề bài học và bài tập phù hợp với định hướng cá nhân để phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát âm
  • được chọn bài học với rất nhiều chủ đề khác nhau như cách học từ vựng, cách thuyết trình hiệu quả và rõ ràng, tiếng Anh thương mại và tiếng Anh nơi công sở.

Tham dự vào myClub, học viên sẽ:

  • có cơ hội thực hành giao tiếp tiếp Anh và nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng tiếng Anh của mình
  • phát triển kỹ năng tiếng Anh thông qua những chủ đề bạn yêu thích 
  • lựa chọn tham dự các hoạt động myClub đa dạng
  • có cơ hội gặp gỡ bạn bè có cùng sở thích và mục tiêu
  • tiến bộ trong việc học tiếng Anh thông qua những hoạt động vui nhộn.