[ HỌC TIẾNG ANH NỀN TẢNG TẠI HẢI PHÒNG]

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
- Những bạn MẤT GỐC TIẾNG ANH.
- Những bạn đã bỏ không học Tiếng Anh nhiều năm.
------------------------------------------
❌ ❌ ❌ THAM GIA KHÓA HỌC NÀY, BẠN SẼ ĐƯỢC